Sök
  • Rudeboy Music Company

Generalen släpper ny låt! - En reaktion på det upptrappade gatuvåldet och efterföljande debatt.

Uppdaterat: 15 nov 2019
Idag släpper General Knas sin nya låt 'LOCO' som handlar om det upptrappade våldet på våra gator och i våra förorter. Den är speciellt tillägnad alla offer för det meningslösa våldet. Familjer, vänner och hela lokalsamhället drabbas medan politiker tävlar i vem som kan framstå som hårdast. Vem tänker ta tag i de grundläggande problemen? Inte politikerna uppenbarligen. #SITUATIONENÄRLOCOGeneralen har ordet


De senaste åren har vid sett en rad fall av uppmärksammade skjutningar med ofta unga offer och gärningsmän inblandade. Gemensamt för en oproportionerligt stor del av fallen är både offrens och gärningsmännens sociala bakgrund. Vi ser unga män från socialt utsatta miljöer döda varandra. Många i Sverige ser det om tragiska rubriker i tidningar och på sociala medier. För oss som bor och verkar i dessa områden kommer det betydligt närmare än så.


Innan blodet har kallnat gör politiker populistiska uttalanden om hårdare straff och fler poliser. En tragisk händelse som en ung människas död används i syfte att vinna politiska poänger. Vi som drabbas av våldet. Vi som bor i dessa områden. Vi som är offren. När får vi vår taltid?


Jag upplever en avsaknad av solidaritet med offren och de som drabbas av våldet. Jag upplever dessutom en skriande brist på vilja att adressera de mera grundläggande orsakerna till denna tragiska utveckling. Jag saknar någon som säger det självklara. Forskningen gör en tydlig koppling mellan social ojämlikhet och brottslighet. Ju jämlikare ett samhälle är desto färre våldsbrott. Det handlar således inte om att social utsatthet föder kriminalitet, utan snarare är det så att själva ojämlikheten är roten till problemet. I Sverige, precis som i övriga världen har en stor förflyttning av rikedom från fattiga till rika skett de senaste decennierna. Sverige är ett av de länder där ojämlikheten ökat snabbast. Klassamhället har dessutom fått tydliga etniska förtecken vilket än mer befäster rollen av utanförskap.


Det finns en uppblåst oro kring dessa frågor som de politiska partierna försöker slå mynt av. Sverigedemokraterna gör det hela till en invandringsfråga. De övriga partierna tävlar i vem som uttrycker sig hårdast om brottsligheten. Statsministern har talat om att sätta in militär i förorten. En annan vill införa ett system med anonyma vittnen, där du i stort sett inte kan försvara dig i en rättegång. En tredje vill ha slopad straffrabatt för unga. Alla vill visa sig handlingskraftiga vilket är förståeligt, men förslagen fokuserar på symptombekämning snarare än att komma åt grunden till problemen och kan i längden ha motsatt effekt än vad man tänkt sig.


Det pågår inget krig i Sverige. Sett över tid och i allmänna termer så sjunker brottsligheten. Detta sagt med en varning. Om vi misslyckas med att utjämna klassklyftorna så kommer polariseringen stegras och vi står inför ökad brottslighet och i längden ökade motsättningar baserade på klass och etnicitet.


Jag efterlyser politiska åtgärder som inte står i strid mot demokratiska principer. Det finns beprövade preventiva åtgärder. För att genomföra dessa krävs gedigna resurser. För varje satsad krona på förebyggande åtgärder sparas lidande och pengar i andra ändan. Samhällets framgång bygger i grunden på hur vi behandlar våra svagaste.


I tider som dessa krävs det samling kring gemensamma värderingar med tydliga prioriteringar och profilerade satsningar på utsatta områden annars riskerar populistiska lösningar föra samhället i icke önskvärd riktning.


Ivan 'General Knas' Olausson Klatil
Tryck här för att höra låten på SpotifyArtist: General Knas

Text: Ivan O. Klatil, Dennis Marko

Producerad av: Cortes

Mixad av: Partillo Productions 

Master av: Mastah L

Omslag: Thomas H Johansson

Grafik & Animation: Patrik Bruzelius & Victor Rosberg

Label: Rudeboy Records

Releasedag: 15.11.2019


458 visningar0 kommentarer